Site Rengi


Nam Elektronik
Profesyonel Teknik Servis ekibimiz ile görüşmek için
İletişim

CO2 Sulu ve Köpüklü Sistemler

Co2 Sulu Ve Köpüklü Sistemler

Uygulandığı alana göre yangından korunmak için farklı boşaltma ekipmanları kullanılarak su dağıtım tesisatı tasarlanan sistemdir. Tasarımına göre baskın sistem, ön tepkili ya da ıslak borulu olarak kullanılabilir.

 Sulu Söndürme Sistemi Kullanım Alanları Nerelerdir?

 Sulu söndürme sistemleri; yangından korunmak amacı ile su ile reaksiyona girdiğinde sudan olumsuz etkilenecek değerli eşyaların bulunmadığı (yazma eser kütüphaneleri, server odaları ve bu gibi) yerlerde kullanılmaktadır.

 Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Kullanım Alanları Nerelerdir?

 Köpüklü yangın söndürme sistemi özellikle aşırı dağılma ve büyüme riski olan sıvı yangınlarda kullanılır. Bu sistemde yangın söndürücü sisteme pompalanan su; sabit veya değişken aralıklı oranlayıcı yardımı ile köpük konsantresi ile karışır ve bu işlem sonrasında köpük jeneratörü, monitör ya da nozul içinde yüksek basınç uygulanarak hava ile karışıp genleşmektedir.

 Genleşme miktarı ise köpüğün ve boşaltma ağzına bağlı olarak değişmektedir. Köpük yaptığı 2 etkili sistem ile yangını söndürmeye yardımcı olmaktadır. Köpüğün yangını soğutma ve sıvı üstünde oluşturacağı tabaka sayesinde sıvının buharlaşmasını önleyecektir. Bu da sıvının oksijen ile olan temasını kesecek ve yangını söndürecektir. Burada dikkat edilmesi gereken yanıcı malzemeyi söndürmeye uygun köpük konsantresi seçimidir.

 CO2 Kullanım Alanları Nerelerdir?

 CO2 bir çok kullanım alanı vardır. Bu kullanım alanlarından bazıları aşağıda yer aldığı gibidir:

 1- Komünikasyon merkezleri,

 2- Ambalaj makineleri,

 3- Jerenetör odaları,

 4- Baskı makineleri,

 5- Tranfo ve şalt odaları,

 6- Orta gerilim odaları,

 7- Kontrol odaları,

 8- Yanıcı ve parlayıcı sıvıların bulunduğu odalar

 9- Elektrik kesici odalar,

 10- Elektrik kabinleri

 11- Test laboratuvarları,

 12- Yanıcı ve patlayıcı sıvıların bulunduğu odalar,

 13- Kayıt depoları,

 14- Bilgisayar ve kontrol odaları

 15- Çeşitli yanıcı – parlayıcı malzemelerin kullanıldığı makine ve depolar ve benzeri alanlardır.

22 Haziran 2020
150 kez görüntülendi